top of page
  • Writer's pictureאיתי

מעבדה בימי קורונה

סמסטר ב' נפתח לפני כמה ימים, וכמו בכל העולם - הוא אינו דומה במאום לציפיות המוקדמות שנתלו בו. בשונה מן הסמסטר הקודם, שבו נתתי שני קורסי מבוא, הכוונה המקורית היתה לבנות בסמסטר החדש קומה נוספת בעבודת המעבדה, בעזרת קורסים מתקדמים המתאפיינים באוריינטציה מעשית. כך, לתואר הראשון תוכנן הקורס 'תגובת הקורא: פרשנות אנושית וקריאה דיגיטלית', שמטרתו לבחון את נקודת המפגש (הטעונה והמורכבת) של תיאוריית תגובת הקורא שפרחה בביקורת הספרות בשנות השבעים של המאה העשרים, עם תיאוריות עכשויות של קריאה אלגוריתמית, שמעוררות שאלה על עצם המושג 'קריאה'; ולתואר שני תוכנן הקורס 'מעבדה ספרותית הלכה למעשה: ממחקר מסורתי למחקר חישובי', שמטרתו לסייע לקבוצת תלמידי מחקר 'לתרגם' את עבודתם המחקרית הלא-חישובית לעבודה עם מרכיבים חישוביים, ולסייע להם לקדם פרוייקט אישי מהחל ועד כלה. שני הקורסים אמורים היו להפוך את המעבדה לחממה מחקרית לקבוצה של סטודנטים/ות מעולים/ות וסקרנים/ות - חממה שממנה אפשר להמשיך ולצמוח לכיוונים חדשים. אבל כעת החממה הזאת היא בעיקר וירטואלית...

בינתיים, כמו שאר הקורסים באוניברסיטה, התמקדנו השבוע בעיקר בהיערכות למעבר ללימוד מקוון - חוויה טובה מהצפוי, יש להודות, אם כי אני בכל זאת מתגעגע לכיתה - אבל רק בעוד כמה שבועות נבין טוב יותר את היתרונות של המעבר הזה, וגם את מחיריו.

במקביל לקורסים, הפרוייקטים שיצאו לדרך בסוף הסמסטר הקודם מתקדמים אף הם בפגישות מקוונות עם עמיתי/ות המעבדה, ויש בהחלט מקום לאופטימיות; אפשר להעריך בזהירות שכבר בקיץ הקרוב נראה תוצאות ראשונות בכמה מהם.

נקוה לטוב, ובעיקר לסיומה של המגיפה.

42 views0 comments

Recent Posts

See All

הכל התחיל כאשר ד"ר יעל דקל הגיעה למעבדה במהלך חודש נובמבר 2019 עם רעיון שנשמע נפלא ומטורף בעת ובעונה אחת: האם נוכל למצוא דרך לקרוא את כל הרומנים העבריים מאז 'אהבת ציון' (אברהם מאפו, 1853) ועד לרומנים

כמו כל דבר בתקופה הנוכחית, גם כנסי הקיץ נראים אחרת לגמרי. במקום שיחה פנים אל פנים עם חוקרים וחוקרות מרחבי העולם, אנו 'משוחחים' על מסך המחשב. כל כנס מגבש לעצמו דרך אחרת להתמודדות עם המצב, ודומה שאף לא

סמסטר ראשון הסתיים לפני כמה שבועות, והמעבדה כבר עומדת על תילה (פחות או יותר); זה היה מסחרר. נשאלתי לא פעם בחודשים האחרונים מדוע איננו עורכים אירוע השקה למעבדה, והשבתי שעדיף להיות בין האומרים-מעט ועושי

bottom of page