top of page
Test Tube

מתעניינים/ות בלימודים אצלנו, לתואר ראשון, שני או שלישי? השאירו פרטים כאן ונחזור אליכם בהקדם!

לוגו מעבדה סופי שקוף.png

המעבדה הספרותית החלה לפעול בשנת הלימודים 2019-2020 במסגרת המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. המעבדה, ראשונה מסוגה בישראל, משמשת חממה למחקר חישובי שיטתי בספרות עברית ובתחומים משיקים. היא משלבת פרספקטיבות חדשות עם גישות מסורתיות, ונשענת על עבודת צוות של חוקרים/ות ותלמידים/ות ממגוון דיסציפלינות מן הפקולטה למדעי הרוח והחברה, ומהאוניברסיטה כולה.

בראש המעבדה עומד ד"ר איתי מרינברג-מיליקובסקי, חוקר ספרות עברית ומומחה למדעי הרוח הדיגיטליים. 

היסודות שלנו

Equalizer
חישוביות

אנו חותרים

לשילוב מושכל של מרכיבים חישוביים אמפיריים בתהליך המחקר.

אנו סבורים שמדעי הרוח הדיגיטליים צריכים למצוא מסילות ללב מדעי הרוח המסורתיים;

לשם כך עליהם להקפיד להיות נגישים מבחינה מעשית ומהותית, ולהכיר במורכבותו הייחודית של עולם מדעי הרוח.

Pencil and notepad
מחקר נגיש מבחינה טכנית וקונספטואלית
נטוע בעולמם של מדעי הרוח

אנו מבקשים לפרוץ את דגם החוקר הבודד האופייני למדעי הרוח, ולאמץ דפוסי עבודה שיתופיים יותר.

Desk
שיתופיות

מהנעשה במעבדה

ספרות וסביבה

 

סמינר מחקרי בינלאומי מקוון

המוקדש לספרות העברית לנוכח

משבר האקלים

קול ל.קורא.ת

פרוייקט 'רומן מפתח' לחקר הרומן העברי ממשיך.

גם את ואתה יכולים להשתתף! 

ראה אור!

מילים שקולות:

צוהר למחקר הספרות החישובי ולמדעי הרוח הדיגיטליים

איתי מרינברג-מיליקובסקי

הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה, 2022

המבחנה

הסמינר הדו-שבועי של המעבדה הספרותית,

בהשתתפות חברי/ות המעבדה ואורחים/ות

"...מה הפלא אפוא, כי נפשות מסוימות, יש להן צורך בשתי תמונות משלימות, שירית ומדעית, כדי להשיג איזה מובן וטעם של קיומן, וכי קירובן ההדוק של שתי תמונות אלו, הוא המחולל שחרור מיוחד של אנרגיה בתוכן?..."

אבנר טריינין, בין שירה למדע

bottom of page