המעבדה הספרותית

המעבדה הספרותית תחל לפעול בשנת הלימודים 2019-2020 במסגרת המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. המעבדה, ראשונה מסוגה בישראל, תשמש חממה למחקר חישובי שיטתי בספרות עברית ובתחומים משיקים. היא תשלב פרספקטיבות חדשות עם גישות מסורתיות, ותשען על עבודת צוות של חוקרים/ות ותלמידים/ות ממגוון דיסציפלינות מן הפקולטה למדעי הרוח והחברה, ומהאוניברסיטה כולה.

בראש המעבדה יעמוד ד"ר איתי מרינברג-מיליקובסקי, חוקר ספרות עברית ומומחה למדעי הרוח הדיגיטליים. 

היסודות שלנו

חישוביות
מחקר נגיש מבחינה טכנית וקונספטואלית
נטוע בעולמם של מדעי הרוח
שיתופיות

מהנעשה במעבדה

לומדים במעבדה

ארבעה קורסים

יוצעו במהלך

השנה הקרובה.

כדאי להרשם!

רישום באתר האוניברסיטה

קול קורא

אנו מזמינים הצעות לעריכת מחקרים 

 חישוביים במסגרת תוכנית עמיתי המעבדה

ההגשה פתוחה

בקרוב בדפוס

מחקר טקסטואלי בעידן הדיגיטלי: תיאוריה ומעשה

איתי מרינברג-מיליקובסקי

הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה, 2020

מאמר חדש

Beyond Digitization: Digital Humanities and the Case of Hebrew Literature

Itay Mrienberg-Milikowsky

Digital Scholarship in the Humanities,

Oxford University Press, 2019

"...מה הפלא אפוא, כי נפשות מסוימות, יש להן צורך בשתי תמונות משלימות, שירית ומדעית, כדי להשיג איזה מובן וטעם של קיומן, וכי קירובן ההדוק של שתי תמונות אלו, הוא המחולל שחרור מיוחד של אנרגיה בתוכן?..."

אבנר טריינין, בין שירה למדע