top of page
Climate Change Banners

הספרות העברית ומשבר האקלים
קבוצת מחקר בין-אוניברסיטאית

המעבדה הספרותית שמחה לפרסם קול קורא מעודכן  לשנה השניה של קבוצת המחקר 'הספרות העברית ומשבר האקלים'. כל הפרטים - בקובץ המצורף. למידע על קבוצת המחקר שפעלה בשנה הראשונה, ראו כאן.

בינתיים, אפשר גם להאזין לראיון שנערך עם ד"ר איתי מרינברג-מיליקובסקי והוקדש לנושא זה בפודקאסט 'מה שכרוך' מבית 'כאן תרבות' (החל מדקה 11).

bottom of page