Climate Change Banners

הספרות העברית ומשבר האקלים
קבוצת מחקר בין-אוניברסיטאית

שימו לב: הדד-ליין הוארך! אפשר להגיש הצעות לקבוצת המחקר עד לתאריך 15 באוגוסט 2021.

בינתיים, אפשר גם להאזין לראיון שנערך עם ד"ר איתי מרינברג-מיליקובסקי והוקדש לנושא זה בפודקאסט 'מה שכרוך' מבית 'כאן תרבות' (החל מדקה 11).