top of page
Test Tube

הַ מַּ בְ חֵ נָ ה

סמינר המעבדה הספרותית

הרעיון

הַמַּבְחֵנָה היא הפורום המרכזי של המעבדה הספרותית: הזדמנות להצגת פרוייקטים, להחלפת דעות, תוכניות ומחשבות, ולעיון ביקורתי בנושאים שעל הפרק. מפגשי הַמַּבְחֵנָה מתקיימים מדי שבועיים בימי שלישי, בין השעות 11:00-12:15, בהנחיית נעם קרון-בורוכוביץ ויעל ברוכים. מלבד דיון בעבודות של חברי וחברות המעבדה, מפגשי הַמַּבְחֵנָה משלבים הרצאות של חוקרים/ות אורחים/ות מהארץ ומהעולם, כמו גם אירועי Journal club.

השתתפות

הואיל וחלק ממפגשי הַמַּבְחֵנָה מיועדים לשיח פנימי של צוות המעבדה בלבד, השתתפות אורחים ואורחות מותנית בתיאום מראש בדוא"ל lit.lab@post.bgu.ac.il.

מה בתוכנית?

בקישורים שלהלן אפשר למצוא את תוכנית המפגשים לסמסטר הנוכחי, וכן את תוכניות הסמסטרים הקודמים.

תוכנית סמסטר ב תשפ"ד (2023-2024)

תוכנית סמסטר א תשפ"ד (2023-2024)

תוכנית סמסטר ב' תשפ"ג (2022-2023)

 

תוכנית סמסטר א' תשפ"ג (2022-2023)

תוכנית סמסטר ב' תשפ"ב (2021-2022)

תוכנית סמסטר א' תשפ"ב (2021-2022)

bottom of page