Test Tube

הַ מַּ בְ חֵ נָ ה

סמינר המעבדה הספרותית

הרעיון

הַמַּבְחֵנָה היא הפורום המרכזי של המעבדה הספרותית: הזדמנות להצגת פרוייקטים, להחלפת דעות, תוכניות ומחשבות, ולעיון ביקורתי בנושאים שעל הפרק. מפגשי הַמַּבְחֵנָה מתקיימים מדי שבועיים בימי שלישי, בין השעות 12:00-13:00, בהנחיית נעם קרון ויעל ברוכים. מלבד דיון בעבודות של חברי וחברות המעבדה, מפגשי הַמַּבְחֵנָה משלבים מעת לעת הרצאות של חוקרים/ות אורחים/ות, כמו גם אירועי Journal club.

השתתפות

הואיל וחלק ממפגשי הַמַּבְחֵנָה מיועדים לשיח פנימי של צוות המעבדה בלבד, השתתפות אורחים ואורחות מותנית בתיאום מראש בדוא"ל lit.lab@post.bgu.ac.il.

מה בתוכנית?

תוכנית הפגישות לסמסטר א' תשפ"ב (2021-202) מצורפת בקישור זה.