top of page

"כשלון ביחס לבעיה מסוג חדש הוא לפעמים מאכזב, אך לעולם אינו מפתיע… חשיבותם של משברים היא בכך שהם מורים שהזדמנות לחידוש הכלים אכן הגיעה".

 (תומס קון, המבנה של מהפכות מדעיות)

 ר ק ע 

התרבות האקדמית מעודדת אותנו בדרכים שונות ומגוונות להבליט הצלחות, הישגים, חידושים ופריצות דרך. אירועים שגרתיים כגון השתתפות בכנסים, הגשת מועמדות למלגות, כתיבת הצעות מחקר לקרנות, הגשת תיקים אישיים לקידום, ואפילו פרסום מאמרים וספרים - כל אלה מזמינים אותנו שוב ושוב לעצב את סיפורנו המחקרי כסיפור של הצלחה: סיפור הנוטה להתגאות - בצדק - בהישגי העבר; ולהבטיח - בזהירות - הישגים עתידיים. קבצי קורות החיים שלנו מציגים את המאמרים שפרסמנו, את התפקידים שזכינו לאייש, ולעולם אינם מזכירים פרוייקטים מחקריים שהגיעו למבוי סתום, רעיונות גדולים-לשעתם שהתגלו כעורבא פרח, או תשובות שליליות שהיו גם הן מנת חלקנו. 

המדע, כמובן, ובכלל זה גם המחקר במדעי הרוח, איננו רק סדרה של הצלחות; ותפקידם החשוב של כשלונות ידוע לכל. אלא שהמנגנונים והקודים התרבותיים הבסיסיים ביותר של החיים האקדמיים מקשים עלינו לעתים קרובות להעניק ביטוי רשמי שקוף, מסודר ומפורט, לאתגרים ולחסמים העומדים בדרכנו - למעט אולי באותם מקרים שבהם המוצא ברור לנו מראש ונראה בר-השגה.

תופעה זו מתגלה במדעי הרוח הדיגיטליים והחישוביים, כבכל דיסציפלינה אחרת. אלא שלתחומים אלה יש מאפיינים ייחודיים הנוטים, כך נדמה, להעצים אותה: החיבור בין רוח וטכנולוגיה (או בין 'ישן' ו'חדש'); השפעת התרבות העסקית של עולמות ההייטק והיזמות; ההתאמה ה'טבעית' לשיח המעודד חדשנות ומקוריות; הלחצים מצד ראשי המוסדות האקדמיים ל'עדכון' מדעי הרוח; הרצון לפרוע את שטר 'הדבר הגדול הבא'; הצורך במיצוב עצמי אל מול גישות הומניסטיות מסורתיות; הזיקה לנושאים 'חמים' כגון בינה מלאכותית ומודלי שפה מתקדמים - כל אלה אורבים לפתחם של מדעי הרוח הדיגיטליים והחישוביים, ומקשים עליהם לספר את סיפורם באופן מורכב יותר.

 מ ט ר ו ת 

יום העיון 'ביקורת התבונה הדיגיטלית: קשיים ואתגרים במדעי הרוח הדיגיטליים והחישוביים', שיערך בתל אביב ב- 19 במרץ 2024, מבקש לספק הזדמנות ליצירת נרטיב ביקורתי ורפלקסיבי יותר, המתמקד בקשיים ובאתגרים האופייניים לתחום; זאת, לאו דווקא על מנת לפתור אותם, אלא על מנת להתעכב עליהם, להמשיג אותם, להבין אותם טוב יותר, ולאמוד כראוי את השפעתם.

 מ ב נ ה 

במענה לקול הקורא שהופץ במהלך חודשי קיץ 2023, נשלחו הצעות רבות - מעל ומעבר למה שאפשר להספיק ביום אחד. מלכתחילה תוכנן היום לכלול הרצאות קצרות בלבד, אך ריבוי ההצעות חייב אותנו לערוך כמה שינויים בתוכנית המקורית. מבין כלל ההצעות שנשלחו נבחרו 19 המתאימות ביותר; המרצים והמרצות נתבקשו להתמקד בעיקר - כלומר, באתגר או קושי קונקרטיים מעניינים במיוחד, שעלו בפרוייקט מחקר מוגדר, ובפרט כאלה שלא נפתרו עדיין, או שפתרונם לא היה קל או טריוויאלי, ושיש להם השלכות רחבות ועקרוניות; הם גם נתבקשו לעשות זאת ב- 7 דקות בלבד, שתאפשרנה די זמן לדיון ולשיח פורמלי ולא פורמלי. מעניין לציין כי הזמנתנו להציג פרוייקטים באמצעות פוסטרים לא זכתה למענה; כל ההצעות שהוגשו לכנס הוצעו כהרצאות ולא כפוסטרים.

להצלחת הכנס, מומלץ מאוד לעיין בתקצירי ההרצאות מבעוד מועד; הכנס עתיד להתנהל במעין מודל של 'כיתה הפוכה', שבה המשתתפים/ות כבר יודעים/ות בקווים כלליים במה כל הרצאה הולכת לעסוק. 

יום העיון אמור היה להיחתם במושב מיוחד שיוקדש לדיון ביקורתי בספרים 'מילים שקולות: צעדים ראשונים במחקר הספרות החישובי', ו'מחקר חישובי במדעי הרוח: אסופת מאמרים' (למדא, האוניברסיטה הפתוחה, 2022). אך בשל ריבוי ההצעות הוחלט לוותר על כך ולהקדיש גם את חלקו האחרון של יום העיון להרצאות בנושאים שונים.

 ק ה ל   ה י ע ד 

יום העיון מיועד לחוקרים ולחוקרות בכל שלבי המחקר; הן למי שמדעי הרוח הדיגיטליים או החישוביים הוא עיסוקו/ה המרכזי, והן למי שמגיע/ה 'מבחוץ' (מהצד ההומניסטי או הדיגיטלי/חישובי) אך עובד/ת או מתכננ/ת לעבוד בשיתוף פעולה עם מומחים/ות בתחום זה. 

 ר י ש ו ם   ל י ו ם   ה ע י ו ן 

על מנת לסייע לנו בהיערכות ליום העיון, נודה לאישור השתתפות מראש - כאן.

 נ ו ש א י   ה ה ר צ א ו ת 

בקול הקורא ליום העיון השתדלנו למפות את תחומי המשנה שבהם ניכרים קשיים ואתגרים במדעי הרוח הדיגיטליים והחישוביים:

  • קשיים ואתגרים בתחום איסוף הדאטה, ארגונו והכנתו למחקר (התמודדות עם מקורות בעייתיים, ביג-דאטה, שפות נדירות, תהליכי ניקוי וטיוב, מידע לא-אמין, תצורות מגוונות, וכיו"ב).

  • קשיים ואתגרים חישוביים / תכנותיים (סוגיות בייצוג החומר ועיבודו, שימוש בתוכנות מן המוכן, כתיבת קוד, העברת כלים מתחום אחד לאחר, ולידציה של תוצאות, יחסי הגומלין בין מחקר ויצירת תשתיות לשימוש חוזר, וכיו"ב).

  • קשיים ואתגרים תיאורטיים וקונספטואליים (בעיות באופרציונליזציה חישובית של רעיונות הומניסטיים, יחסי קריאה קרובה ורחוקה, שימוש בויזואליזציה, סוגיות ב'תרגום' המחקר לשפה לא-חישובית, וכיו"ב).

  • קשיים ואתגרים פילוסופיים (האם המחקר החישובי תרם דבר-מה מעבר למחקר המסורתי, מה משמעות התוצאות, האם הן מצדיקות את המאמץ הכרוך בהן, וכיו"ב).

  • קשיים ואתגרים אתיים (סוגיות באתיקה של דאטה, זכויות יוצרים, קרדיטציה אקדמית ויחסי מנחים/מונחים, סוגיות של מגדר ומגוון, אי-שוויון תקציבי בין עוזרי/ות מחקר מתחומים שונים, יחסי גומלין בין חוקרים/ות ועוזרי/ות מחקר, וכיו"ב).

  • קשיים ואתגרים תכנוניים ותקציביים (שימור דאטה וכלים לאורך זמן, שימוש במשאבים מוגבלים, יחסי מחקר-פיתוח, עלות שיתוף הידע, מיקור-חוץ של משימות טכנולוגיות, וכיו"ב).

  • קשיים ואתגרים ארגוניים ומוסדיים (עבודה במסגרות כגון מעבדות ומרחבים, עבודת צוות, פערי טרמינולוגיה וידע, יחסי גומלין עם גורמים אחרים במוסד או במוסדות אחרים, לחצים ארגוניים, וכיו"ב).

לשמחתנו, ההרצאות שהתקבלו מכסות כמעט את כל התחומים האלה - ואף אחרים.

 מ י ק ו ם   ו מ ו ע ד   י ו ם   ה ע י ו ן 

יום העיון יתקיים במרכז האירועים של האוניברסיטה הפתוחה בבית איילה, שד' בן-גוריון 13, תל אביב, ביום שלישי, 19 במרץ 2024, בין השעות 9:30 - 18:00.

 ו ע ד ת   י ו ם   ה ע י ו ן   ( ס ד ר   א ל פ ב י ת י ) 

פרופ' אופיר מינץ-מנור (האוניברסיטה הפתוחה)

ד"ר איתי מרינברג-מיליקובסקי (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)

ד"ר רננה קידר (האוניברסיטה העברית בירושלים)

 ק ב צ י ם   ל ה ו ר ד ה 

קול קורא

תוכנית יום העיון

חוברת תקצירים

 ת מ י כ ה 

יום העיון מתקיים בתמיכת משרד המדע והטכנולוגיה, במסגרת פרוייקט המחקר 'ביקורת התבונה הדיגיטלית: אימות (ולידציה) של קריאה רחוקה מפרספקטיבה השוואתית' (פרוייקט מספר 1223).

* יום העיון אמור היה להתקיים ב- 12 באוקטובר 2023; התאריך הוחלף בעקבות המלחמה שפרצה חמישה ימים קודם לכן.

Screenshot 2023-08-03 01.07.23.png
bottom of page