top of page

בימת המעבדה

סדרת הרצאות מקוונות

בחסות המעבדה הספרותית

Sketched Notice Board

בשנת תשפ"א (2020-2021), שנת השיא של מגיפת הקורונה, שימשה בימת המעבדה הספרותית כפורום וירטואלי לסדרת מפגשים בנושאים שונים מעולם מדעי הרוח הדיגיטליים והמחקר החישובי במובנם הרחב ביותר. מטרת המפגשים היתה לאפשר מבט מקרוב על הנעשה בעולם זה, על מעלותיו ואתגריו - כפי שהוא מתואר הן בפי מי שפועלים באזורי הליבה שלו, הן בפי מי שמגיעים אליו בדרכים צדדיות ואף מתבוננים בו מבחוץ. כל אחד מהמפגשים סיפק זווית מבט שונה על דרכי שילובו של המחשב בשגרת המחקר - שׁוֹנוּת שמקורה בהבדלים בין דיסציפלינות, עמדות תיאורטיות, גישות מתודולוגיות, תפיסות ביקורתיות ושאיפות אינטלקטואליות מגוונות - וכך הורכב יחד פסיפס עשיר וצבעוני החותר תחת כל דימוי מונוליטי של התחום, יהא אשר יהא. 

בשנת תשפ"ב (2021-2022) הקמפוס שוקק חיים שוב, וההוראה מתקיימת במרחב הממשי. לפיכך, בשנה זו איננו מקיימים אירועים מקוונים למעט קבוצת המחקר 'הספרות העברית ומשבר האקלים'.

לקראת שנת תשפ"ג (2022-2023) אנו מתכוונים לשקול מחדש את קיומה של בימת המעבדה כפורום מקוון קבוע.

 

תוכנית המפגשים לשנת תשפ"א (2020-2021)

בשנת תשפ"א שמחנו מאוד לארח שתי חוקרות וחוקר שסיפרו על עבודתם/ן:
 

17 בנובמבר 2020, הרצאת הפתיחה

ד"ר רננה קידר, הפקולטה למשפטים, מדעי הרוח הדיגיטליים, האוניברסיטה העברית בירושלים

קריאה מדורגת: מודל חישובי לניתוח קורפוס נרטיבי,

או: איך מתגברים על הדיכוטומיה קריאה צמודה/רחוקה?

29 בדצמבר 2020

ד"ר שרי אהרוני, התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דאטה ופמיניזם: כשטכנולוגיות מידע פוגשות ידע פוליפוני

16 במרץ 2021 

ד"ר אסף ניסנבוים, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

הומור דיגיטלי בעידן של תרבות גלובאלית

 

 

bottom of page