top of page

אירועים

Crowd of People

המעבדה עורכת מעת לעת כנסים ואירועים אחרים שמטרתם לקדם את המחקר החישובי בספרות ובמדעי הרוח בכלל, ולחשוף את קהל החוקרים והחוקרות לפעילות המתרחשת במעבדה.

בשנת הלימודים תשפ"א (2020-2021) קיימנו כנס שהוקדש לקריאה רחוקה בספרות העברית (בשיתוף מכון הקשרים לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב); סדרת הרצאות של חוקרים/ות אורחים/ות במסגרת 'בימת המעבדה'; סדנאות מעשיות להיכרות עם כלים דיגיטליים שימושיים; ועוד.

בשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022) אנו מקיימים סמינר בינלאומי מקוון העוסק בספרות העברית לנוכח משבר האקלים; וכן את סדרת 'המבחנה' - הסמינר הדו-שבועי של המעבדה הספרותית, שנועד בעיקר לחברי וחברות המעבדה, אך לעתים פתוח גם לחוקרים/ות אורחים/ות. בהמשך צפויים אירועים נוספים, שפרטיהם יעודכנו באתר ובחשבון הטוויטר של המעבדה.

בשנת הלימודים תשפ"ג (2022-2023) גולת הכותרת של האירועים שלנו היא סדנת המחקר המשותפת עם חוקרים/ות נוספים/ות מגרמניה ומישראל, שכותרתה: Mind the Gap: (Dis)agreement Evaluation in Computational Literary Studies.

בנוסף אנו עורכים שני אירועים לכבוד פרסום ספריהם של ד"ר איתי מרינברג-מיליקובסקי ופרופ' אופיר מינץ-מנור: האחד (בעברית) בקמפוס האוניברסיטה בחודש ינואר, והשני (באנגלית) בבית הסופרים שבעיר העתיקה בבאר שבע בחודש פברואר. כמו כן אנו ממשיכים לשנה נוספת של הסמינר הבינלאומי המוקדש לספרות העברית ומשבר האקלים; ממשיכים עם סדרת 'המבחנה'.

bottom of page