top of page
טיזר לכנס קריאה רחוקה 2021 - ב.jpg

תערוכת הפוסטרים

בשעה טובה אנו שמחים לשתף כאן את קהל החוקרים והחוקרות בתערוכת הפוסטרים הוירטואלית של האירוע. בתערוכה זו מוצגים שישה פרוייקטים לפי סדר הצגתם בכנס; כל פרוייקט יוצג גם בהרצאת-בזק במושב הצהרים של הכנס. לצפיה מיטבית, מומלץ לפתוח עמוד זה על מסך המחשב, ולא על מסך הטלפון החכם או הטאבלט.

1. vis-à-vis: כלי ממוחשב לוויזואליזציה ולאיתור תבניות בטקסטים ספרותיים מתוייגים

פרופ' אופיר מינץ-מנור (האוניברסיטה הפתוחה); פרופ' בני קימלפלד (הטכניון); ד"ר אורן משלי (הטכניון והאוניברסיטה הפתוחה); משה שור (הטכניון)

2. ללא מילים: לקראת ניתוח של מקצב בפרוזה

בן מלכה (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)

3. סיפורי הזוהר: מהדורה דיגיטלית

ד"ר יאיר גרדין

4. עוד חוזר הניגון: אינטראטקסטואליות במבט חישובי - 'פונדק הרוחות' מאת אלתרמן כמקרה מבחן

עדו ניצן (האוניברסיטה העברית בירושלים)

5. היצירה ההלכתית של תלמידי חכמים ספרדיים ומזרחיים שרכשו את תורתם במדינת ישראל

פרופ' צבי זהר (אוניברסיטת בר-אילן); יניר מרמור (אוניברסיטת תל-אביב); אור רפל-קרויזר (אוניברסיטת תל-אביב)

6. עוז, אפלפלד והמכונה: תיאוריות ספרותיות בפרספקטיבה מתמטית

ד"ר דן וילנצ'יק; ד"ר איתי מרינברג-מיליקובסקי; נעם קרון; רונן פורטניך; קובי קנזי (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)

bottom of page